خانواده های زندانیان نقشی در وقوع جرم ندارند

خانواده های زندانیان نقشی در وقوع جرم ندارند

انتشار : ۱۰ تیر ۱۳۹۹ - ۰۹:۵۱ زمان مطالعه : 1 دقیقه
سرویس اجتماعی - خانواده های زندانیان نقشی در وقوع جرایم نداشته و نیازمند حمایت های مادی و معنوی مردم عزیز به ویژه خیرین هستند.

امین امینیان فرماندار شهرستان هشترود در جلسه حمایت از زندانیان این شهرستان با بیان این مطلب گفت:: اگرچه دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی در این امر حمایت های لازم را انجام داده و می دهند اما به دلیل تحریم ها و نه موجود کرونایی کفایت نکرده وبایستی بیشتر درکنار خانواده های زندانیان بوده واز کمک های مادی و معنوی خود آنان رابهره مندسازیم

امینیان در ادامه با اشاره به شعر معروف «بنی آدم اعضای یکدیگرند »یادآورشد در فرهنگ و باورهای دینی و اعتقادی ما کمک به همدیگر و دستگیری ازنیازمندان نهادینه شده و واقعیت جامعه نیز همین است

فرماندار هشترود با اظهار رضایت از عملکرد مجموعه انجمن حمایت از زندانیان هشترود خاطرنشان کرد به حمداله این مجموعه با عملکرد خوب خود نسبت به سال‌های گذشته توانسته است در ایجاد درآمد و هزینه موفق عمل کرده و امیدبخشی و امید آفرینی را دربین خانواده های زندانیان به وجود آورد که جای بسی تشکروقدردانی است

لازم به ذکر است در آخرین جلسه، انتخابات بازرسین مجمع انجمن حمایت از زندانیان برگزار شد که در آخر حجت حسین پور ومحمدرضاجمشیدی به عنوان بازرسین این انجمن انتخاب و معرفی شدند.

منبع : رکنا