توضیحات نماینده روسیه در مورد خروج از مکانیسم سازمان ملل برای سوریه
سرویس بین الملل - نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد درمورد دلیل خروج روسیه از مکانیسم اطلاعات در مورد تاسیسات و حرکات بشردوستانه در سوریه، توضیح داد.

به نقل از اسپوتنیک، واسیلی نبنزیا، نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد گفته است: "این مکانیسم یک توافق داوطلبانه بود. هیچ سندی نه در شورای امنیت دارد و نه اساس قانونی دارد. ما بارها به نقص های این مکانیسم اشاره کرده ایم. اما از آنها چشم پوشی شده است".

چنانکه قبلا مارک لوکاک، معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور مسایل بشردوستانه اعلام کرده بود، روسیه به تاریخ ۲۳ ژوئن به سازمان خبر داد که پس از این در کار میکانیسم مذکور شرکت نمی کند.

نبنزیا خاطرنشان کرد که این مکانیسم اغلب برای اطلاعات نادرست استفاده می شد و بارها تاسیساتی که به عنوان تاسیسات بشردوستانه نامیده می شدند، در واقع توسط تروریست ها استفاده می شدند.

علاوه بر این، نماینده روسیه در سازمان ملل به عدم تطابق مختصات ارایه شده توسط سازمان ملل و تاسیساتی باید در آنجا قرار می داشتند، اشاره کرده است.

نبنزیا همچنان یادآور شد که در پاییز سال ۲۰۱۹ در سازمان ملل متحد کمیسیون تحقیقات در مورد حملات بر تاسیسات و زیرساخت های ملکی در شمال غرب سوریه، ایجاد شد. آن زمان کشورهای غربی، روسیه و مقامات سوریه را به این حملات متهم ساخت.

وی همچنین در یک کنفرانس مطبوعاتی تصاویری را که حاکی از دروغ بودن اتهامات به روسیه بود، نشان داد، اما این اطلاعات نادیده گرفته شد.

به گفته وی، وزارت دفاع روسیه تحقیقات خودش را انجام داد و تایید کرد که هیچ یک از تاسیسات یادشده توسط کمیسیون مذکور، هدف حملات قرار نگرفته است.

منبع : خبرگزاری ایسنا